Site navigatie
Het Offerfeest

Zeer binnenkort zullen alle Muslims in de gehele wereld Ied oel Adha vieren, ofwel het offerfeest. Offeren betekent dat je iets waarvan je houdt, of wat veel waarde voor je heeft, weggeeft.

Heel lang geleden heeft de profeet Abraham, de voorvader van o.a. de profeten Mozes, Jezus en Mohammed, een offer gebracht aan Allah (God). Allah had Abraham in een droom laten zien dat hij zijn zoon Ismaël moest offeren, dus door hem dood te maken. Ismaël was erg gehoorzaam aan Allah en aan zijn vader, en zei aan zijn vader dat hij maar moest doen wat Allah hem gevraagd had. Maar net toen Abraham dit zou gaan doen, kwam er een engel bij hem die zei, dat hij Ismaël niet meer hoefde te offeren en in plaats daarvan een dier moest slachten. Allah wilde alleen maar zien hoe sterk het geloof van Abraham en Ismaël was. En omdat Allah erg tevreden over hun was, schonk Hij hun vele grote beloningen.

Bij het offerfeest offert iedere Muslim(gezin), die daartoe in staat is, een schaap, geit of een aandeel uit een koe of kameel, en verdeelt het onder de families en armen. Ja, dit is een offer, maar het echte offer dat we moeten brengen is om onze slechte manieren zoals gierigheid, liegen, schelden, stelen enz. af te leren. En in plaats daarvan moeten wij leren geven, en moeten wij leren eerlijk te zijn, lief te zijn voor een ieder en vooral voor je ouders, voor een ieder te bidden, ook voor de mensen die je niet zo leuk vind. Dat is het brengen van een groot offer.

En zoals je hebt gezien bij de profeet Abraham, die bereid was zijn enige zoon te offeren, zal Allah je zeker belonen en helpen bij al het goede wat je doet of wil gaan doen. Begin alvast te bedenken welk offer jij zal brengen (misschien samen met je broers en zussen)!

 

Offerfeest

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size